RIPPL-RÓNAI FESZTIVÁL HÁZIREND 2024

Jelen Házirend a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1., cégjegyzékszám: 14-09-308782) (továbbiakban: Szervező) által szervezett Rippl-Rónai Fesztivál (továbbiakban: Rendezvény) területére történő belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

KAPOSVÁR ARÉNA ÉS SPORTCSARNOK HELYSZÍNEK

NYITÁS – ZÁRÁS

KAPOSVÁR ARÉNA:

A helyszíni jegypénztár és az ételudvar 17:00 órakor nyitja meg kapuit a látogatók részére. A fesztivál vendégei a küzdőtérre 19:00 órától léphetnek. A fesztivál vendégeinek a Kaposvár Aréna területét 2024. június 1-én (szombaton) 03:00 óráig, valamint 2-án (vasárnap) 03:00 óráig kell elhagyniuk, hiszen a bontási munkálatok már aznap elkezdődnek.

SPORTCSARNOK:

A helyszíni jegypénztár és az ételudvar 17:00 órakor nyitja meg kapuit a látogatók részére. A fesztivál vendégei a küzdőtérre 19:00 órától léphetnek. A fesztivál vendégeinek a Sportcsarnok területét 2024. június 1-én (szombaton) 03:00 óráig, valamint 2-án (vasárnap) 03:00 óráig kell elhagyniuk, hiszen a bontási munkálatok már aznap elkezdődnek.

BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

1./ A Rendezvényre a Kaposvár Aréna és a Sportcsarnok területén az alábbi feltételek mellett kizárólag megváltott jegy birtokában lehet belépni. A szervező kiköti, hogy a Rendezvényre megváltott jegy át nem ruházható, és vissza nem váltható. A Fesztivál területére biztonsági okokból, a terület zárt jellege miatt, a napijegy és bérlet, adott napon, egyszeri alkalommal történő belépésre jogosít fel. Amennyiben a Látogató elhagyja a rendezvény területét, másodszori belépésre nem használhatja fel meglévő karszalagját.

A bérlet a fesztivál mindkét napján érvényes, de adott napon szintén csak egyszeri alkalommal történő belépésre jogosít fel.

Az adott napra szóló napijegy másnap Kaposvár Arénában 03:00 óráig a Sportcsarnokban pedig 03:00 óráig érvényes. Éjfél utáni érkezés esetén, még előző napi karszalag jár. A helyszíni jegypénztár 17:00-kor nyit és június 1-én és 2-án is 01:00 óráig tart nyitva.

2./ A belépőjegyet a Szervező a belépés alkalmával karszalagra cseréli, amit a Látogató az érvényesség ideje alatt köteles mindvégig viselni. A karszalag vissza nem váltható, és másra át nem ruházható. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szervező nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervező minden esetben jogi eljárást kezdeményez.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen való részvételre feljogosító karszalag meglétét a Szervező alkalmazottai a belépés során, valamint a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben a karszalag érvénytelen, úgy a Látogató köteles elhagyni a Rendezvény területét. A karszalag érvénytelennek tekintendő különösen akkor, ha az lejárt, látható módon sérült, átragasztották, elvágták, a kapcsoló patent résznél megbontották, ha a Látogató kézfejénél lényegesebben nagyobb átmérőjű, valamint, ha a karszalag manipulálására bármely más látható jel utal. A Fesztivál területére biztonsági okokból, a terület zárt jellege miatt a napijegy és bérlet, adott napon, egyszeri alkalommal történő belépésre jogosít fel. Amennyiben a Látogató elhagyja a rendezvény területét, másodszori belépésre nem használhatja fel meglévő karszalagját.

3./ A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Szervezővel szemben.

4./ A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyak körét korlátozza.

Az előbbiekre is figyelemmel különösen tilos a Rendezvény területére szeszes italt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony-, mérgező- vagy gyúlékonyanyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

Pilóta nélküli légi járművet (drón) a Rendezvény területére kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével lehet bevinni.  A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával audiovizuális felvételt készíteni kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával lehet. A drón alkalmazásának szándékáról, annak módjáról és tervezett időpontjáról az érintett köteles a Szervezővel előzetesen egyeztetni és jóváhagyását kérni.

A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

5./ A Látogató egy darab, legfeljebb 0,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult palackozott vizet vagy üdítőt bevinni a Rendezvény területére, kivéve az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetét, ekkor a Látogató a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges ésszerű mennyiségben jogosult vizet bevinni a rendezvényre.

Tilos élelmiszer vagy dohánytermék kereskedelmi mennyiségben történő bevitele a Rendezvény területére. Kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges ésszerű mennyiséget meghaladó mennyiség.

6./

a., A 15. (tizenötödik) életévüket be nem töltött gyermekek,

b., a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott fogyatékkal élő személyek, kizárólag nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A cselekvőképesség korlátozása vagy kizárása miatt gondnokság alatt álló nagykorú személyek szintén csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a Rendezvény területén. A fogyatékkal élő személyt kísérőnek a rendezvényre történő belépéshez szükséges belépővel rendelkeznie, tehát számára a belépőjegy megváltása nem ingyenes. Továbbá felelősséggel tartozik a kísért személyért.

7./ Az Aréna és a Sportcsarnok területére állatok behozatalára nincsen mód, kivéve a jogszabályban meghatározott segítő és vakvezető kutyákat. A segítő- és vakvezető kutyák csak érvényes oltási igazolvány és egyedi azonosító (pl. mikrochip) megléte esetén vihetők be a Rendezvényre. Az állat gazdája köteles pórázt és nyakörvet használni az állaton, köteles továbbá a Szervezőnek a Rendezvény ideje alatt is elérhető telefonszámát megadni. Ezen feltételek meglétét a beléptetés során és a Rendezvény alatt a Szervező ellenőrzi, hiányosság esetén az állat beengedését megtagadhatja, illetve az állatot a rendezvényről kitilthatja. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében is a szájkosár használata kötelező figyelemmel arra, hogy az állat a nagy tömegre és az audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagálhat. A segítő és vakvezető kutyáért a Látogató felel.

KOSSUTH TÉR, BELVÁROS HELYSZÍN

1./ A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyak körét korlátozza.

Az előbbiekre is figyelemmel különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony-, mérgező- vagy gyúlékonyanyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

A Kossuth tér helyszínen beléptetés nincs, de a Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a területen tiltott tárggyal rendelkező, azt használni szándékozó személyt a rendezvény területéről kivezeti.

2./ Pilóta nélküli légi járművet (drón) a Rendezvény területére kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével lehet bevinni.  A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával audiovizuális felvételt készíteni kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával lehet. A drón alkalmazásának szándékáról, annak módjáról és tervezett időpontjáról az érintett köteles a Szervezővel előzetesen egyeztetni és jóváhagyását kérni.

3./ A Kossuth térre állatok behozatala nem tiltott, de nem javasolt – a nagy tömegre és az audiovizuális ingerekre tekintettel. Az állattal érkezők kötelesek betartani az állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat.

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK VALAMENNYI HELYSZÍNEN

1./ A Látogató a Rendezvény területén a hatályos jogszabályokat és a házirend szabályait köteles betartani. A Látogató tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely alkalmas lehet arra, hogy mások életét, testi épségét vagy személyiségi jogait megsértse, illetve, hogy nekik vagyoni kárt okozzon. A Látogató nem tanúsíthat továbbá másokban megbotránkozást keltő, obszcén vagy kirívóan közösségellenes magatartást.

A Látogató a Rendezvény helyszínéül szolgáló terület használata során köteles törekedni arra, hogy a környezetet ne károsítsa, így különösen köteles a hulladékot a Szervező által elhelyezett hulladékgyűjtőkben, konténerekben elhelyezni és egészségügyi szükségleteinek elvégzésére az erre kijelölt illemhelyeket használni.  A Látogató a tulajdonos személyétől függetlenül köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a Rendezvény lebonyolítására szolgáló berendezések, eszközök, műtárgyak rongálására irányul, így különösen tilos a mobil kerítés, a hangosítás, a világítás, a színpadok és tartozékaik, installációs eszközök, valamint a közműhálózat, illetve az ehhez tartozó eszközök rongálása. A Látogató az általa okozott károkért helyt állni köteles.

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthet a Szervező, valamint a Szervező engedélyével annak Szerződéses partnerei, közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Az előbbiekre figyelemmel a Látogató a Rendezvényen való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön, továbbá hozzájárul annak közléséhez.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a róla készített kép- és hangfelvétel tekintetében a felvétel készítője korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, és a Szervező engedélyével más személyek korlátozás, és a Látogatónak nyújtandó bárminemű ellenszolgáltatás nélkül jogosultak a felvétel hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára és forgalmazására. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben

A Látogató jogosult mobiltelefonnal vagy nem professzionális fotófelszereléssel a Rendezvényen hang- és képfelvételt készíteni. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, mások személyiségi jogait tiszteletben tartva használhatja, az azokon szereplő személyeket kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét azon sérelmek és károk miatt, amit a Látogatók az előzőekben írtak megszegésével okoznak.

3./ A Rendezvény területén – a Kaposvár Aréna bejárata előtti területet is ideértve – a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

4./ A Rendezvény területén működő kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal, dohányáruval kiszolgálni tilos.

Kábítószernek minősülő anyagok birtoklása, árusítása és fogyasztása a Rendezvény területén is tilos.

5./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.

6./ A Rendezvényen a szervezett programokkal össze nem függő bármilyen demonstráció és politikai megmozdulás tilos, kivéve, ha azt a Szervező előzetes bejelentés alapján írásban engedélyezte. A Szervező által engedélyezett demonstrációban részt vevő személyek kötelesek a jelen házirendet, a vonatkozó jogszabályokat és a Szervező által meghatározott egyéb feltételeket betartani. Az ilyen demonstrációk nem járhatnak a Rendezvény, a szervezett koncertek és más programok, valamint a Rendezvény területén való szabad közlekedés akadályozásával, korlátozásával vagy ellehetetlenítésével.

7./ A Rendezvény területén megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró biztonsági szolgálat és szakmai stáb felügyeli a jelen házirendben meghatározott magatartási szabályok és a Rendezvényre vonatkozó jogszabályban is rögzített biztonsági előírások érvényesülését. A Látogató köteles a Rendezvény területén szolgálatot teljesítő szakmai személyzettel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködni, utasításaikat a Látogatók életét, testi épségét fenyegető bármilyen rendkívüli helyzet esetén követni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ A fesztivál közelében parkolási lehetőség biztosított korlátozott számban. A parkolókban a Szervező őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervező felelőssége kizárt.

2./ A Rendezvényt a Szervező az időjárási viszonyoktól függetlenül is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervezőt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére.

3./ A Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja.

4./ A Rendezvénnyel kapcsolatos bármilyen észrevétellel és panasszal a Rendezvény munkatársaihoz lehet fordulni.

5./ A talált tárgyak a biztonsági szolgálatnál adhatók le, az elveszett tárgyak után szintén náluk lehet érdeklődni. A talált tárgyakat a fesztivál után 7 napig őrizzük meg, és a titkarsag.agora@csiky.hu e-mail címen lehet érdeklődni ezek ügyében.

6./ A rendezvényen a programok időtartama alatt mentőügyelet működik. A fesztivál egészségügyi szolgálata a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelő orvosi és elsősegély nyújtási szolgáltatást biztosít a Rendezvényre.

7./ A Szervező a Rendezvény vonatkozásában felelősségbiztosítással rendelkezik. A Szervező kizárólag az érdekkörében felmerült és neki felróható károk miatt vállal felelősséget a Látogatók irányába. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb neki fel nem róható káresemény kapcsán, így különösen azon károk miatt, amit a Látogatók egymásnak szándékosan vagy gondatlanságból – akár bűncselekmény elkövetésével – okoznak, amelyek a Látogatót a jelen házirendben foglalt szabályok be nem tartása miatt érik. A Szervező nem felel továbbá a Látogató vagyontárgyainak elvesztése, megrongálódása miatt sem. Amennyiben a Látogatót a Szervező szerződéses partnerei (pl.: vendéglátóegységek) magatartása folytán vagy nekik felróható okból éri kár, úgy igényüket közvetlenül a szerződéses partnerrel szemben kötelesek érvényesíteni.

8./ A program és a helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.

INFORMÁCIÓ

Honlap: www.ripplfeszt.hu

Facebook: https://www.facebook.com/ripplfeszt/

Jegy információ: jegy@ripplfeszt.hu

A jegy megvásárlása, illetve a karszalag átvétele a Rippl-Rónai Fesztivál Házirendje – adott személy általi – elfogadását is jelenti!

Kérjük, vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!

Biztonsági tervek

Kossuth tér

Kaposvár Aréna

Sportcsarnok