Túl az anyagon Kortárs művészeti nyitott kurzusok

Túl az anyagon

Kortárs művészeti nyitott kurzusok
a SoBaBu Vizuális Művészeti
Egyesület szervezésében


2009. május 22. 10.00–14.30
Vaszary Képtár (Fő u. 12.)

 

 

A szabadegyetem jellegű előadássorozat azokat kívánja megszólítani, akik kapcsolatot keresnek a modern és kortárs művészet problémakomplexumával. Az előadások tematikái olyan kérdéseket igyekeznek körbejárni, mint művészet és mesterség kapcsolata a ma művészetében, a művészeti üzem hatása a modern értelembevett kreativitásra, a való világ és művilág érintkezési felületei, fogódzók a műfajhatárok elmosódása, illetve az anyag- és technikaalapú behatárolás ellehetetlenülésének korában. A gazdag, újdonságértékű, esetenként kuriózumszámba menő képanyagot bemutató előadások reményeink szerint azoknak is új nézőpontokat, csemegéket fognak kínálni, akik követik és szeretik az aktuális jelenségeket, vagy tanulmányozzák ezeket.

Az előadók amellett, hogy művészetelméleti szakemberek és egyetemi oktatók a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán, valamennyien praktizáló alkotóművészek, akik e kérdésekkel a napi gyakorlat szintjén is folyamatosan konfrontálódnak.

 

 

Az előadások közötti kávészünetekben lehetőséget biztosítunk kötetlen beszélgetésre, a tematika megvitatására.

 

 
Kurátor:
dr. LIEBER ERZSÉBET DLA és
dr. GYENES ZSOLT DLA
 

Program

Köszöntő és bevezető:
dr. LEITNER SÁNDOR DLA
Kari Igazgató KEMK

Előadások

1.A "láthatatlan" ábrázolása új médiumok használatával - Dr. Gyenes Zsolt DLA egyetemi docens

2.Művészet és mesterség, művészet és anyag a kortárs művészetben – Dr. Lieber Erzsébet DLA egyetemi docens

3.Kreativitás a hétköznapokban, valamint a kortárs művészeti üzem viszonylatában – Dr. Jancsikity József DLA egyetemi adjunktus

4.A másolat mint műalkotás a képzőművészetben. - Mitől lehet műalkotás a másolat? Válaszkeresés az autonóm művészeti alkotás mibenlétére a repro, a parafrázis és a hamisítvány fogalmainak felhasználásával. – Dr. Ficzek Ferenc DLA egyetemi adjunktus

5.Marginális építészet. Roma-paloták a giccs és szürrealizmus határán. - Dr. Szőcs Éva Andrea DLA egyetemi adjunktus

Az előadások ideje: 2009. május 22. 10.00-14.00 h
Az előadások helyszíne: Vaszary Képtár, Kaposvár. Fő u. 12.
 
 

„Posztmédia” című kiállítás a KB Galériában
„Festők Városa” rendezvénysorozat, Kaposvár, 2009

 
Az előadássorozattal egy időben látható a SoBaBu Vizuális Művészeti Egyesület „Posztmédia” című kiállítása a K.B. Galériában. (Kaposvári Egyetem Művészeti Kar, Kaposvár, Bajcsy-Zs. E. u. 10.)
Megnyitó: 2009. május 22. 14.30 h. Projektvezető: Dr. Gyenes Zsolt DLA
 
 
„A huszadik század utolsó harmadában a különböző kulturális és technikai változások együttes hatására kiüresedett a modern művészet egyik kulcsfogalma: a médium. A művészetet festészetre, papírmunkákra, szobrászatra, filmre, videóra, stb. tagoló médiumalapú fogalomrendszer helyét nem vette át a művészeti gyakorlat új topológiája. A múzeumok, művészeti iskolák, alapítványok és más kulturális intézmények szerkezetét továbbra is az a feltételezés rendszerezi, mely szerint a művészeti gyakorlat takaros elkülönülő halmazokba rendezhető, jóllehet a kultúra aktuális működése ezt már rég nem támasztja alá.” (Lev Manovich: Posztmédia esztétika)
A jeles, Amerikában élő médiateoretikus olyan kérdéseket indukál, melyek egy új művészeti topológia kialakítását szorgalmazzák. Egyesületünk tagjainak bemutatott művei az aktuális kérdésekre igyekeznek válaszolni olyan módon, hogy az elméleti gondolkodásból áthelyezik a hangsúlyokat a gyakorlati művészeti megvalósításba. A művek újabb problémahalmazokat érintenek és napjaink korszerű megoldásaihoz, felvetéseihez illeszkednek.
 
 
Gyenes Zsolt
 
 
Köszöntőt mond:
Dr. Lieber Erzsébet DLA a K.B Galéria Kuratóriumának elnöke.

Bevezetőt mond, a projektet ismerteti:
Dr. Gyenes Zsolt DLA Tudományos és Művészeti Főigazgató helyettes, KE MK.

A kiállítás megnyitóján az egyesület tagjainak akcióművészeti projektjei láthatók.