Szabadtéri vendéglátó szolgáltatás ellátására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

11. Festők Városa Hangulatfesztivál
Szabadtéri vendéglátó szolgáltatás ellátására

 

Az Együd Árpád Kulturális Központ a 11. Festők Városa Hangulatfesztivál időtartalmára szabadtéri alkalmi vendéglátó szolgáltatás ellátására pályázatot hirdet.

 

 

I. Az árajánlatot az alábbi információk alapján kérjük megadni:

 

1. A rendezvény időpontja: 2011. május 26-28.

Alkalmi vendéglátó egység kiépítése és bontása: 2011. május 25. és 29.

 2. A szolgáltatás biztosításának napi időtartama: 09.00 órától várhatóan 24.00 óráig.

 3. A kitelepülés helyszíne: Kaposvár, belváros több helyszínen

 4. Igényelt szolgáltatás: meleg-és hidegkonyhai választék (hangsúlyosan a magyar gasztronómia kínálatából), alkoholos és alkoholmentes italok, népi gasztronómia (langalló, kürtőskalács, stb.) kínálat.

 5. Kiíró kizárólagosságot nem biztosít!

 6. A fesztivál támogatója a Pécsi Sörgyár. A pályázaton befogadott ajánlattevő vállalja, hogy a fesztivál ideje alatt kizárólag a sörgyár termékeit forgalmazza.

 

 

II. Általános feltételek:

 

1. A pályázatot zárt borítékban, illetve e-mailen kérjük benyújtani „ Festők Városa szabadtéri vendéglátás” megjelöléssel a felhívásban megadott határidőre (2011. április 28.) és címekre.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell a következő főbb adatokat:

a.) a pályázati feltételek vállalásáról szóló nyilatkozatot,

b.) a vállalkozó nevét és székhelyét, hitelesített cégkivonat-és aláírási címpéldányát (cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló aláírása esetén a részére adott meghatalmazást)

c,) az ajánlati árat,

d,) igazolásokat a IV. 1.a-b pontokban foglaltak dokumentálására (pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása)

e,) nyilatkozatokat a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges eszközök, berendezések eredetéről, műszaki, baleset, érintésvédelmi, stb. szabályosságáról.

f.) a szolgáltatás végzéséhez szükséges áramigényről és várható energiafogyasztás mennyiségéről

 

3. A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot indoklási és kártérítési kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

4.. A szolgáltatás installációjának a rendezvényhelyszín épített és természetes környezetéhez esztétikusan illeszkedőnek kell lenni. Erről meggyőző fotó dokumentációt, illetve látványtervet a pályázathoz csatolni kell.

5. A pályázat mellékleteként ajánlattevő ellenőrizhető referencia anyagot csatol tevékenysége bemutatásáról.

 

III. A fizetés módja

1. A nyertes pályázóval a kulturális központ szolgáltatási szerződést köt.

2. A szolgáltatás ellenértékét vállalkozó két részben rendezi:

A művelődési központ számlája alapján a szolgáltatási ár 50% -át a szerződéskötést követően átutalással, 50%-ot a kitelepülés napján a művelődési központ házipénztárába.

 

 

IV. Kiíró külön kikötései

1. Nem lehet pályázó, aki:

a,) végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás folyamatban van;

b,) adó-, illeték és társadalombiztosítási járulékfizetési hátraléka van.

2. Azonos kondíciókkal benyújtott pályázatok esetén kiíró a helyi székhellyel rendelkező vállalkozást/pályázót előnyben részesíti.


Az ajánlatokat 2011. május 05. 15.00 óráig az Együd Árpád Kulturális Központ portájára (Kaposvár, Kontrássy u. 6.), vagy az egyudmuvhaz@somogy.hue-mail címre kérjük eljuttatni.

A pályázattal kapcsolatos további információ a fenti címen, illetve az egyudmuvhaz@somogy.hu és festokvarosa@gmail.com címeken kérhető.

 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

 

Kaposvár, 2011. április 15.